TaajGer

61 tekstów – auto­rem jest Taaj­Ger.

Te­raźniej­szość po­dob­nie jak cisza, nie istnieje. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 września 2015, 03:27

Wszys­tko al­bo nic.
Uciec al­bo być. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 października 2013, 18:04

W cza­sie w którym wszys­tko przes­tało być wystarczające. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 lutego 2013, 13:08

Naj­silniej­sze drze­wa, pękają najgłośniej. 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 5 listopada 2012, 17:20

Tyl­ko głup­cy nie dos­trze­gają tra­giz­mu, uk­ry­tego w życiu najszczęśliwszych. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 9 października 2012, 20:50

Cisza naj­lep­szym do­radcą uczuć jest. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 września 2012, 00:51

Mądrość jest jak od­dech, pot­rze­bujesz jej ale nikt nie może dać Ci swojej. 

aforyzm
zebrał 76 fiszek • 15 października 2011, 15:58

Słowa są pas­kudną ko­nie­cznością istnienia. 

aforyzm dnia z 7 września 2014 roku
zebrał 68 fiszek • 2 maja 2011, 22:12

Nad­szedł ten mo­ment w którym "będę" za­mienia się w "jestem". 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 grudnia 2010, 18:52

Ile chcę, ty­le mogę. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 16 listopada 2010, 18:00

TaajGer

Pustka.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TaajGer

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 września 2017, 21:27silentshout sko­men­to­wał tek­st Teraźniejszość po­dob­nie jak cisza, [...]

19 września 2015, 12:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Teraźniejszość po­dob­nie jak cisza, [...]

19 września 2015, 07:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Teraźniejszość po­dob­nie jak cisza, [...]

19 września 2015, 03:27TaajGer do­dał no­wy tek­st Teraźniejszość po­dob­nie jak cisza, [...]

7 września 2014, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słowa są pas­kudną ko­nie­cznością [...]

7 września 2014, 00:37.Rodia sko­men­to­wał tek­st Słowa są pas­kudną ko­nie­cznością [...]